แชร์

วิตามินเฉพาะบุคคล คืออะไร

วิตามินเฉพาะบุคคล (Personalized Vitamin) คือ วิตามินและสารอาหารที่แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ออกแบบ เลือกชนิดส่วนผสมและปริมาณ โดยเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้รับบริการแต่ละราย โดยทำการวิเคราะห์จากผลตรวจสุขภาพเชิงลึก เพื่อให้การฟื้นฟูร่างกาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละระบบได้อย่างตรงจุด สะดวกในการรับประทาน ลดปัญหาการได้รับวิตามินเกินความจำเป็น รวมถึงลดความกังวลว่าร่างกายจะได้รับวิตามินเพียงพอหรือไม่


ปัจจัยในการพิจารณาการรับวิตามินเฉพาะบุคคล

  • ปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของผู้รับบริการ

จุดประสงค์ในการรับวิตามินเฉพาะบุคคล เช่น ช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังเจ็บป่วย, ช่วยเสริมภาวะพร่องทางสุขภาพบางประการ อาทิ เช่น ปัญหาเรื่องการนอน, ปัญหาระบบทางเดินอาหาร, หรือเพื่อเสริมการดูแลให้สุขภาพสมบูรณ์สูงสุด


  • การบริโภคอาหาร

เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าควรรับวิตามินเฉพาะบุคคลหรือไม่ หากอาหารของคุณขาดสารอาหารบางอย่าง เนื่องจากข้อจำกัดหรือความต้องการด้านอาหาร


  • ปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์

ไลฟ์สไตล์และกิจกรรมประจำวันสามารถส่งผลต่อความต้องการทางโภชนาการได้ เช่น นักกีฬาหรือบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์กระฉับกระเฉงมาก อาจมีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดา


  • ช่วงอายุและช่วงชีวิต

ความต้องการสารอาหารอาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงชีวิต เด็ก สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร และผู้สูงอายุอาจมีความต้องการทางโภชนาการเฉพาะตัวให้เข้ากับช่วงวัยนั้นๆ


  • โรคประจำตัว/ ภาวะพื้นฐานทางสุขภาพ

โรคประจำตัว ยารักษาโรคที่รับประทานเป็นประจำ ตลอดจนถึงวิตามิน หรืออาหารเสริมที่ผู้รับบริการใช้ร่วมอยู่เดิม เป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วยเสมอ


วิตามินเฉพาะบุคคลดีกว่า วิตามินปกติอย่างไร?

การได้รับวิตามินในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นของร่างกาย สามารถทำให้เกิดการตกค้างในร่างกายได้ เพราะฉะนั้นวิตามินเฉพาะบุคคลหรือ Personalized Vitamin สามารถลดความเสี่ยงในการได้รับวิตามินส่วนเกินร่วมทั้งช่วยในการเติมเต็มสารอาหารที่ขาดได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคล


การทดสอบเพื่อเข้ารับวิตามินเฉพาะบุคคล

เข้าพบแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อประเมินความจำเป็นในการรับวิตามิน

การตรวจเลือด หรือการประเมินสุขภาพอื่นๆ เพื่อตรวจสารอาหาร วิตามิน และระดับความสมดุลของสารอาหาร


วิตามินเฉพาะบุคคลอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม สำหรับบุคคลที่มีความต้องการด้านสุขภาพโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางชำนาญการ เพื่อพิจารณาประเมินความต้องการว่าวิตามินเฉพาะบุคคลนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่ และเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับสารอาหารที่สมดุลเหมาะกับบุคคลนั้นๆ


บทความโดย แพทย์หญิง ชุติมา ศิริดำรงค์

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและชะละวัย

คุณหมอแนะนำ

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
4 ธันวาคม 2566