แพทย์หญิงชยุดี รุ่งธีรานนท์

ความชำนาญทางสาขา

ศัลยกรรมทางด้านศีรษะ คอ และเต้านม

ความชำนาญทางรักษา

ศัลยศาสตร์

ภาษา

ไทยและอังกฤษ

วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

Certification

การศึกษาหลังปริญญา:
- เฟล์โลว์ ศีรษะ คอ เต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ประเทศไทย,
2539
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ม. มหิดลประเทศไทย

สมาคม/สมาชิกชมรม

- ไม่พบรายละเอียด

วิจัยและการตีพิมพ์

- ไม่พบรายละเอียด


แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แพทย์หญิงปณัชญา คงอ่อน

ศัลยกรรมทางด้านศีรษะ คอ และเต้านม

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
13 กรกฎาคม 2567