ข้อมูลโรงพยาบาล
ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ร่วมงานกับเรา

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีสวรรค์
ปี 2539 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ เปิดให้บริการแห่งแรก เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขนาด 200 เตียง โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI มาระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีการดูแลรักษาผู้ป่วยตามวิสัยทัศน์ คือ องค์กรชั้นนำ บูรณาการด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ความสุข แบบองค์รวม ด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลสำหรับทุกคน ทุกครอบครัว ปี 2565 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ พร้อมให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือก ในการรักษาของทุกคน ทุกครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มาร่วม สร้างสรรค์คุณค่าแห่งชีวิต ของทุกชีวิต ให้ท่านได้มีสุขภาพที่ดีและความสุขอย่างยั่งยืน ได้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ Our Vision

"องค์กรสร้างสรรค์คุณค่าแห่งชีวิต ด้วยการบูรณาการสุขภาพอย่างยั่งยืน Nurturing Value For Life"

พันธกิจ Our Mission

1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลด้วย มาตรฐานสากล
2. ให้การสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ ของชุมชน
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้าน สุขภาพแบบองค์รวมด้วยนวัตกรรม เพื่อความสุขและความยั่งยืน

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
13 กรกฎาคม 2567