เทคโนโลยีทางการแพทย์

Cath Lab

Innova IGS 530 with Autoright ™

CT

REVOLUTION MAXIMA

Bone Mass Density

Prodigy Primo

MRI

SIGNATM PRIME AIRTM IQ Edition

Digital Mammogram

Senographe Crystal Nova

Mobile C-arm

OEC Elite 4k

Digital X-ray

Definium™ 646 HD X-ray system powered by Helix™ 2.0

Lab

cobas pure integrated solutions

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
13 กรกฎาคม 2567