พญ.ปัญญ์ชลี สัตย์พานิช

ความชำนาญทางสาขา

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติกซึ่ม

ความชำนาญทางรักษา

อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ภาษา

ไทยและอังกฤษ

วุฒิการศึกษา

-

Certification

"แพทย์ประจำบ้านต่อยอด:
- อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2562
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2559
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2553"

สมาคม/สมาชิกชมรม

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

วิจัยและการตีพิมพ์

"1.      Satpanich P., Rojnuckarin P. Risk factors for venous thromboembolism (VTE) recurrences in Thai patients without cancer. Hematology. 2019 Dec;24(1):159-165.

2.      Pongsittisak W., Satpanich P., et al. Therapeutic plasma exchange with standard hemodialysis machine as an alternative to dedicated apheresis device: A 5-year experience. J Clin Apher. 2020 Sep 18.

3.      Satpanich P., Pongsittisak W., Manavathongchai S. Early versus Late Allopurinol Initiation in Acute Gout Flare (ELAG): a randomized controlled trial. Clin Rheumatol. 2022 Jan;41(1):213-221.

4.      Satpanich P, Jatuworapruk K. Gout ?are in the critical care setting: diagnostic challenges and treatment options. Signa Vitae. 2021:1-9.

5.      Jatuworapruk K., Satpanich P., Robinson PC, Grainger R. Prevalence, Risk Factors, and Outcomes of Gout Flare in Patients Hospitalized for PCR-Confirmed COVID-19: A Multicenter Retrospective Cohort Study. J Rheumatol. 2023 Apr;50(4):556-563.

6.      Pongsittisak W., Satpanich P., Jaturapisanukul S., et al. Medium Cut-Off versus Low-Flux Dialyzers in Hemodialysis Patients with COVID-19: Clinical Outcomes and Reduction in Interleukin-6. Blood Purif. 2023 May 5;1-9.

7.      Yodtaweepornanan P, Pongsittisak W., Satpanich P. Incidence and factors associated with chronic chikungunya arthritis following chikungunya virus infection. Trop Med Int Health. 2023 Jun 16."


แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
13 กรกฎาคม 2567