ค้นหาแพทย์

ทันตกรรม

ให้บริการตรวจรักษาโรคฟันและช่องปาก โดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบมืออาชีพ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทันตกรรมที่ได้มาตรฐานระดับสากล ภายใต้ระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตลอดการรักษา เพื่อความปลอดภัย ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันที่แข็งแรง เพื่อรอยยิ้มที่สดใสได้ในทุกเวลา โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-20.00 น.
ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

ทพญ.มุกด์ ซื่อต่อศักดิ์

ทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพ.ธนกันต์ จิวะเจริญ

ทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.ธันวารัตน์ อรุณรังษี

ทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.พาณิชา สร้อยทอง

ทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.พิมพ์วลัญช์ บุญสัจจฤทธิกุล

ทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.ภัสสร สุนทรพรศิลป์

ทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.มนทิพย์ วรรณขจีพิบูลย์

ทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.มนัสชนก วังวรัญญู

ทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.ลัทธ์ ศักดิ์ศรีสัมพันธ์

ทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.วิสาลักษณ์ ปัญญาวัฒนานนท์

ทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ. ณัฐทินี อำพลพรรณ

ทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
5 มิถุนายน 2566