ค้นหาแพทย์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ มีทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิกดิกส์ประสบการณ์สูง ชำนาญด้านการรักษาโรคยากและซับซ้อน เพื่อการทำหัตถการและการผ่าตัด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการบริการวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูคนไข้โรคกระดูกและข้อ ครอบคลุมทุกสาขา รวมทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ด้วยแนวทางการรักษาแบบองค์รวมที่เหมาะสำหรับคนไข้แต่ละบุคคล รวมไปถึงแนวทางการฟื้นฟู เพื่อช่วยให้คนไข้สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน 07.00-24.00 น.
ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

นายแพทย์ธรรมสิทธิ์ วาณิชย์โรจนรัตน์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
29 มีนาคม 2566