ค้นหาแพทย์

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา รวมไปถึง หู คอ และจมูกทุกชนิด ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงโรคที่ต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างตรงจุด ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง ประสบการณ์สูง และทีมพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิด
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-24.00 น.
ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

แพทย์หญิงศิริเนตร ดำรงพิศุทธิกุล

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงกณิศา พัฒธนานุรักษ์

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงสุธาภัทร นิลพัฒนากร

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ศุภสิทธิ์ วิริยะก่อกิจกุล

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงศาธิยา เก่งพันธุ์พานิช

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงเมทินี จงเจริญ

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงอิสริน โตรักตระกูล

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงรสนันท์ ศิขรินกุล

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงกัญญรัตน์ ลิขิตชีวาพร

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์อรรคพล ตั้งสัตยาธิษฐาน

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ธันย์ฉัตร เจียรมณีโชติชัย

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงผกาพร กิตติโชคชัย

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงจิภาดา พฤกษาชลวิทย์

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงสรรศรี ชนกประสิทธิ์

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงอุษณีย์ ตั้งสัตยาธิษฐาน

แผนกจักษุ หู คอ จมูก

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
29 มีนาคม 2566